Složení výkonného výboru

Mgr. Pavel Urban  předseda VV775 255 199   
Alois Hýža  místopředseda VV721 374 223
Ing. Jan Bleša     člen VV602 510 976
Ludvík Folkner  člen VV606 243 556
Miroslav Vypušťák    člen VV776 050 407