Rozhodnutí NSA o stanovení poměru snížení výše dotace Můj klub 2024

NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace v rámci výzvy Můj Klub 2024 https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/02/Rozhodnuti-o-stanoveni-pomeru-snizeni-vyse-dotace_MK24_2.pdf. Poměr snížení dotace je 0,98. Dopis s rozhodnutím Čj.:NSA-0058/2020/A/239 – naleznete ve shora uvedeném odkaze.

Publikováno

Návod a postup při vyúčtování Můj klub 2023

Chceme vás upozornit na termín vyúčtování dotace Můj klub 2023 včetně 2. kola, který je do 15.2.2024. V příloze naleznete závazné pokyny pro vyúčtování a vypořádání se státním rozpočtem Můj klub 2023 (včetně 2. kola), čestné prohlášení a excelovskou tabulku vyúčtování a vypořádání. Dále podrobný návod a postup při vyúčtování. Doporučuji vám řádně si přečíst…

Publikováno

Prodloužení příjmu žádostí Můj klub 2024

Vážení sportovní přátelé, NSA prodloužila příjem žádostí Můj Klub 2024 do 26.1.2024 do 12:00. https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/01/Dodatek-c.-3_Vyzva_MK24.pdf

Publikováno

Prodloužení příjmů žádostí Můj Klub 2024

Národní sportovní agentura dodatkem č. 2 prodloužila příjem žádostí u výzvy Můj Klub 2024 do 17.1.2024 https://nsa.gov.cz/wp-content/uploads/2024/01/Dodatek-c.-2_Vyzva_MK24.pdf.  

Publikováno

Aktuální informace pro ty TJ/SK, které ještě nestihly podat žádost Můj klub 2024

Po delší odstávce v Rejstříku sportu, Národní sportovní agentura dnes obnovila příjem žádostí ve Výzvě Můj Klub 2024. Ukončení příjmu žádostí je zatím stanoveno na 12. ledna 2024. https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/ Doporučujeme žadatelům, kteří měli před výpadkem systému naimportované sportovce v Rejstříku sportu, aby si před odesláním žádosti zkontrolovali počet těchto sportovců. Narazili jsme na několik případů,…

Publikováno

Aktuální změny v podávání žádosti „Můj klub 2024“

Národní sportovní agentura provedla v průběhu procesu podávání žádostí několik změn, které se významně dotýkají nahrávání sportovců do Rejstříku sportu a podávání žádostí v rámci výzvy Můj Klub 2024.    Změny se týkají hromadného nahrávaní (importu) sportovců do Rejstříku sportu. Nyní je tato funkce importu přesunuta do sekce Organizace sportu (třetí ikona zprava). Dále NSA změnila číselník…

Publikováno

Vyúčtování Můj Klub 2023

NSA na svém webu zveřejnila informace a dokumenty k vyúčtování Výzev Můj Klub 2023 a Můj Klub 2023 – Pohyb a zdraví. Informace naleznete zde https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/ a https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/ Naše doporučení je nejdříve se věnovat a podat žádost „Můj klub 2024“, pokud jste již tak neučili, a pak se začít věnovat dokumentům a formulářům k vyúčtování dotace za rok 2023.

Publikováno

Výzva Můj klub 2024

Národní sportovní agentura právě zveřejnila Výzvu 18/2023 – Můj klub 2024, č. j.: NSA-0058/2020/A/211. Aktuální znění této výzvy naleznete na webových stránkách NSA, nebo na dole uvedeném odkaze: Výzva 18/2023 Můj klub 2024 – Národní sportovní agentura (gov.cz) Vzhledem k tomu, že je zde uvedeno spoustu změn oproti loňskému roku, doporučuji si řádně přečíst celou výzvu. Příjem…

Publikováno

Prodloužení příjmu žádostí Můj Klub 2023 – 2. kolo

Národní sportovní agentura vydala Dodatek č. 1 Můj klub 2023 – 2. kolo a Dodatek č. 1 Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví – 2. kolo v němž prodlužuje podávání žádostí do 20. 10. 2023 do 17:00 hodin.

Publikováno

Můj klub 2023 – 2. kolo žádostí

Tyto informace a pokyny jsou pouze pro ty TJ/SK, které byly vyloučené kvůli formálním chybám z financování z programu Můj klub 2023 a Můj klub pohyb a zdraví, mají nyní druhou šanci dotaci získat. NSA v těchto dnech vypsala 2. kolo dotačních výzev a zároveň vypracovala návod k vyplnění žádosti s vyznačenými nejčastějšími chybami.   Nově vypsané dotační výzvy jsou…

Publikováno