Fond Zlínského kraje_Programová podpora 2024_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2024 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT. Jedná se o programy: MaS01-24 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU https://zlinskykraj.cz/dotace/mas01-24-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu MaS02-24 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL  https://zlinskykraj.cz/dotace/mas02-24-podpora-sportu-v-obcich-do-3-000-obyvatel MaS03-24 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU https://zlinskykraj.cz/dotace/mas03-24-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu Veškeré podklady k dotčeným programům (Výzva, vzorová žádost…

Publikováno

Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS

Vážení sportovní přátelé,   v příloze naleznete Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2023, Pokyn předsedy k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2023 a Pokyn předsedy ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok 2023. Statistická data jsou používána při jednáních se státními a samosprávními institucemi. V nepřetržité číselné řadě posledních let poskytují údaje jedinečný obraz trendu vývoje českého…

Publikováno

Informace o podpoře sportovní infrastruktury – Zlínským krajem

Rádi bychom Vás informovali o podpoře sportovní infrastruktury z rozpočtu Zlínského kraje, kterou schválila Rada Zlínského kraje dne 25.9.2023. Jedná se o 2 varianty podpory:   1.MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje – Zlínský kraj (zlinskykraj.cz) zaměřeno na podporu projektů nepodpořených z Národní sportovní agentury maximální míra dotace: 50 % z celkových způsobilých výdajů minimální výše…

Publikováno

Prodloužení příjmů žádostí Můj Klub

NSA prodloužila “Výzvu 21/2022 Můj Klub 2023” a „Výzvu 24/2022 Můj Klub 2023 – pohyb a zdraví” do 30.12.2022. https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/

Publikováno

Poradna ČUS: Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. ledna 2023!

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději…

Publikováno

Vyúčtování dotací 2021 – další úpravy dokumentů

Národní sportovní agentura opětovně upravila dokumenty pro vyúčtování dotací za rok 2021 – Závazné pokyny pro vyúčtování a vypořádání a tiskopisy k vyúčtování pro program Můj klub 2021 i Údržba a provoz 2021. MŮJ KLUB PROVOZ A ÚDRŽBA

Publikováno

Zápis skutečného majitele

vzor-vyplneneho-formulare Zdravím všechny a připomínám zákonnou povinnost zapsat spolek (TJ a SK) do Evidence údajů o skutečných majitelích. Info proběhlo ve Zpravodaji ČUS 9/2020 a 10/2020.   Je potřeba vyplnit formulář „Zápis skutečného majitele“   K aktivnímu formuláři k vyplnění se dostanete ve Zpravodaji ČUS 9/2020 – str. 11. Skenujete, přikládáte přílohu – výpis ze spolkového…

Publikováno

Úrazové pojištění pro členy ČUS

Všichni členové České unie sportu (ČUS), tedy členové národních sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, a také účastníci jimi pořádaných akcí jsou kryti úrazovým pojištěním. Podrobné informace naleznete zde: http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojistovna-vzp.html

Publikováno

Směrnice k členství TJ a SK v ČUS

Směrnice ČUS ze dne 17.5.2016 o bližších podmínkách členství, postupu přijímání a evidenci sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České unii sportu (ČUS). Směrnice k členství TJ a SK v ČUS

Publikováno