Pozvánka na Valnou hromadu OS ČUS Kroměříž z.s.

Vážení sportovní přátelé, v souladu se stanovami svolává VV OS ČUS Kroměříž z.s. Valnou hromadu na středu 24. května 2023, která se uskuteční v salonku restaurace Kozlovna – Oskol (bývalý Sport) v Kroměříži. Prezentace delegátů: 15:00 – 15:15 hod. Zahájení VH:              15:15 hod. V souladu se stanovami vysílá každá TJ a SK jednoho delegáta. Delegát se prokáže vyplněným…

Publikováno

Aktuality – administrace „Můj klub 2023“

Vážení sportovní přátelé, dovolte nám, abychom vás aktuálně informovali, že v minulých dnech začal proces administrace dotace Můj klub 2023. V následujících dnech vám bude do datových stránek zasláno Rozhodnutí ze strany NSA. Žádáme vás o kontrolu zpráv v DS. Po přijetí Rozhodnutí v datových schránkách vám bude následně dotace zaslána na váš účet. Doporučujeme vám toto rozhodnutí si…

Publikováno

Zpravodaj ČUS 3_2023

Vážení přátele, byl vydán nový díl zpravodaje ČUS 3_2023. Celé znění tohoto zpravodaje naleznete zde.   OBSAH: 3  VV ČUS svolal 41. valnou hromadu ČUS na 21. června 2023 a ocenil výsledky hospodaření za loňský rok. Zemřel Emil Boček, poslední český pilot RAF 4 Představitelé ČUS vypovídali u Městského soudu v Praze. Rozsudek zazní na konci…

Publikováno

Zpráva z VV ČUS konaného 21. 3. 2023

VV ČUS svolal 41. valnou hromadu ČUS na 21. června 2023 a ocenil výsledky hospodaření ČUS za loňský rok   Třetí letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 21. března v Praze na Strahově. Místopředseda ČUS Marek Hájek v průběhu jednání pogratuloval předsedovi České baseballové asociace a členovi VV ČUS Petru Ditrichovi k výbornému vystoupení českých reprezentantů na…

Publikováno

Výzva k podávání nominací Trenérka / cvičitelka roku 2022

V příloze naleznete výzvu k nominacím na Trenérku / cvičitelku roku 2022. Ve výzvě naleznete odkaz na on-line formulář, do kterého se nominace vyplňuje a přímo odešle pořadateli. Jedná se o každoroční akci Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru, vrcholící slavnostním setkáním úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek, na kterém převezmou ocenění za svoji…

Publikováno

Prohlášení Rady ČUS ze 7. 2. 2023

V reakci na nejnovější prezentované aktivity MOV a po konzultaci s některými předsedy sportovních svazů apeluje Rada ČUS na Český olympijský výbor, aby se jednoznačně vymezil proti účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě, a to v jakékoliv formě.   Jsme země, která si prošla ruskou okupací a není možné, abychom právě my na základě těchto úmorných zkušeností…

Publikováno

UPOZORNĚNÍ – Fond Zlínského kraje_Programová podpora 2023_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Dovoluji si vás znovu upozornit, že je stále otevřená Programová podpora Zlínského kraje na rok 2023 do 15.2.2023   Zasílám aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2023 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT. Doporučuji všem sportovním spolkům v obcích do 3000 obyvatel, aby využily programovou podporu MaS02-23!!! Ostatní spolky pak…

Publikováno

Projekt Darujeme kroužky dětem – informace

Informujeme vás o zajímavé možnosti pro sdružené sportovní kluby nebo tělovýchovné jednoty. Projekt „Darujeme kroužky dětem“ pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. Rodiče mohou přes tento projekt zažádat o příspěvek až 2000 korun pro každé dítě na úhradu tréninků či kroužku ve 2. pololetí školního…

Publikováno

Vyúčtování Provoz a údržba 2022

Na webových stránkách NSA jsou už k dispozici pokyny a formuláře pro vyúčtování výzvy Provoz a údržba 2022 https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/.

Publikováno

Fond Zlínského kraje_Programová podpora 2023_sekce MLÁDEŽ A SPORT

Aktuální informace k vyhlášené Programové podpoře pro rok 2023 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.   Jedná se o programy: – Program MaS01-23 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU https://www.kr-zlinsky.cz/mas01-23-jednorazove-projekty-v-oblasti-mladeze-a-sportu-aktuality-18104.html – Program MaS02-23 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 3 000 OBYVATEL  https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-23-podpora-sportu-v-obcich-do-3000-obyvatel-aktuality-18105.html – Program MaS03-23 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU https://www.kr-zlinsky.cz/mas03-23-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu-aktuality-18106.html  …

Publikováno