Informace o podpoře sportovní infrastruktury – Zlínským krajem

Rádi bychom Vás informovali o podpoře sportovní infrastruktury z rozpočtu Zlínského kraje, kterou schválila Rada Zlínského kraje dne 25.9.2023.

Jedná se o 2 varianty podpory:

 

1.MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje – Zlínský kraj (zlinskykraj.cz)

  • zaměřeno na podporu projektů nepodpořených z Národní sportovní agentury
  • maximální míra dotace: 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • minimální výše dotace na 1 projekt: 100 000 Kč
  • maximální výše dotace na 1 projekt: 1 000 000 Kč
  • příjem žádostí: od 30.10.2023 do 31.05.2024

 

2.Individuální dotace z Fondu Zlínského kraje

  • zaměřeno na podporu projektů podpořených z Národní sportovní agentury
  • maximální míra dotace: 10 % z celkových způsobilých výdajů
  • minimální výše dotace na 1 projekt: 100 000 Kč
  • maximální výše dotace na 1 projekt: 5 000 000 Kč
  • příjem žádostí: průběžně

 

Dotazy k odborným záležitostem:

Ing. Anna Fenyková, email: anna.fenykova@zlinskykraj.cz, tel: 577 043 757

Ing. Veronika Bednaříková, email: veronika.bednarikova@zlinskykraj.cz, tel: 577 043 739

Dotazy k administrativním záležitostem:

Ing. Anna Fenyková, email: anna.fenykova@zlinskykraj.cz, tel: 577 043 757

Ing. Radka Křiklavová, email: radka.kriklavova@zlinskykraj.cz, tel: 577 043 706

 

Kontaktní osoba v případě podpory Zlínského kraje: Ing. Tomáš Duda, email tomas.duda@zlinskykraj.cz, tel. 577 043 748.