Můj klub 2023 – 2. kolo žádostí

Tyto informace a pokyny jsou pouze pro ty TJ/SK, které byly vyloučené kvůli formálním chybám z financování z programu Můj klub 2023 a Můj klub pohyb a zdraví, mají nyní druhou šanci dotaci získat. NSA v těchto dnech vypsala 2. kolo dotačních výzev a zároveň vypracovala návod k vyplnění žádosti s vyznačenými nejčastějšími chybami.

 

Nově vypsané dotační výzvy jsou určeny pouze pro TJ/SK, které podaly žádost v prvních kolech výzev na podzim loňského roku, ale byly Národní sportovní agenturou vyřazeny z důvodu formálního pochybení. Mezi nejčastější chyby při podávání žádostí se řadí např. nedoložení úplného výpisu skutečných majitelů či jiné přílohy, chybně vyplněný účel dotace, nedostatky v čestném prohlášení (např. podpis jen 1 ze 2 statutárních zástupců) nebo chyby v rozpočtu.

MŮJ KLUB 2023 – 2. KOLO 

Příjem žádostí: od 13. 9. 2023 od 12:00 hod. do 9. 10. 2023 do 17:00 hod.

Podrobné informace k výzvě ZDE.

Návod NSA na vyplnění žádosti  s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů ZDE.

MŮJ KLUB 2023 POHYB A ZDRAVÍ – 2. KOLO

Příjem žádostí: od 13. 9. 2023 od 12:00 hod. do 9. 10. 2023 do 17:00 hod.

Podrobné informace k výzvě ZDE.

Návod NSA na vyplnění žádosti  s vyznačenými nejčastějšími chybami žadatelů ZDE.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se prosím na nás neváhejte obrátit.