Vláda ČR schválila Akční plán podpory sportu na rok 2024

Vláda ČR odsouhlasila Akční plán podpory sportu na rok 2024, který předkládá Národní sportovní agentura (NSA) v souladu s novelou zákona o podpoře sportu. Jedná se o souhrn opatření pro podporu a rozvoj sportu v České republice v roce 2024. Plán rozpracovává pro rok 2024 systém podpory sportu prostřednictvím NSA jako hlavního gestora mezinárodní a národní sportovní politiky a zároveň zdůrazňuje využití meziresortní a mezioborové spolupráce všech zainteresovaných subjektů, tedy nejen na úrovni institucí veřejné správy, ale také neziskového a soukromého sektoru, vzdělávacích a vědeckých institucí, komunit i jedinců. Jeho podstatným záměrem je iniciace účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zapojení populace do sportovních aktivit a rozvoji sportovní reprezentace.

Celý článek: https://www.cuscz.cz/novinky/vlada-cr-schvalila-akcni-plan-podpory-sportu-na-rok-2024.html

Publikováno
V rubrikách Aktuality