Pozvánka na Valnou hromadu OS ČUS Kroměříž z.s.

Vážení sportovní přátelé,

v souladu se stanovami svolává VV OS ČUS Kroměříž z.s. Valnou hromadu na

středu 24. května 2023, která se uskuteční v salonku restaurace Kozlovna – Oskol (bývalý Sport) v Kroměříži.

Prezentace delegátů: 15:00 – 15:15 hod.

Zahájení VH:              15:15 hod.

V souladu se stanovami vysílá každá TJ a SK jednoho delegáta. Delegát se prokáže vyplněným a vysílající složkou ověřeným mandátem.  Dále se mohou VH zúčastnit pozvaní hosté.

Pozvánka s programem

Mandát

Jednacího řád VH

Publikováno
V rubrikách Aktuality