Zpráva z VV ČUS konaného 21. 3. 2023

VV ČUS svolal 41. valnou hromadu ČUS na 21. června 2023 a ocenil výsledky hospodaření ČUS za loňský rok

 

Třetí letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 21. března v Praze na Strahově. Místopředseda ČUS Marek Hájek v průběhu jednání pogratuloval předsedovi České baseballové asociace a členovi VV ČUS Petru Ditrichovi k výbornému vystoupení českých reprezentantů na World Baseball Classic v Japonsku. V rámci dalších informací uvedl, že Národní sportovní agentura připravuje na 4. dubna schůzku se zástupci sportovních svazů k problematice dotačních programů.

 

Výkonný výbor ČUS se věnoval přípravě 41. valné hromady ČUS a rozhodl o jejím svolání na 21. června ve Sportovním centru v Nymburce. V této souvislosti projednal harmonogram příprav a také osnovu Zprávy o činnosti VV ČUS od minulé valné hromady. Současně uložil generálnímu sekretáři ČUS Janu Boháčovi na příštím výkonném výboru 18. dubna seznámit výbor s první verzí této zprávy.

 

Generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda předložil a komentoval první verzi Zprávy o hospodaření ČUS k 31. prosinci 2022. Výsledky hospodaření ukazují, že se ČUS podařilo eliminovat dopady covidové pandemie i skokového nárůstu cen energií v důsledku války na Ukrajině a reagovat na vysokou inflaci. Podílely na tom především vhodné investice do energetických úspor, správně odhadnutá cenová politika jednotlivých center ČUS (Podolí, Nymburk, Zadov) a také celkově úsporné hospodaření ČUS. Česká unie sportu tak zůstává i nadále ekonomicky stabilní.

 

VV ČUS se seznámil také s první verzí Zprávy o majetku ČUS k 31. prosinci 2022. Vyplývá z ní, že obchodní společnosti s majetkovou účastí ČUS jsou ekonomicky stabilní, zdravé a ČUS nemá závazky, které by ohrožovaly její bonitní majetky či samotnou její existenci.

 

Dále VV ČUS řešil finanční zabezpečení činnosti svých 89 územních servisních pracovišť, neboť Národní sportovní agentura zatím nevydala rozhodnutí o přidělení státní dotace ČUS na tento účel a stále není známa ani výše dotace pro tento rok. Pro potřeby krytí provozních nákladů územních pracovišť ČUS rozhodl VV ČUS o jejich předfinancování. Z vlastních zdrojů ČUS bude uvolněna záloha v celkové výši 14,8 milionu korun stejně jako na počátku letošního roku.

 

V dalším průběhu schůze VV ČUS schválil pověření zástupce ČUS k výkonu akcionářských práv na valné hromadě společnosti Sportovní areál Harrachov.

 

VV ČUS schválil rovněž udělení záštity internetovému projektu Sportmap.cz s jednorázovým finančním příspěvkem. Projekt sdružuje data o sportovních akcích sportovních svazů a klubů v České republice a dál je distribuuje veřejnosti. Prostřednictvím webové aplikace je možné dohledat aktuální informace a rozpisy zápasů a akcí z různých sportovních odvětví i různých výkonnostních úrovní. Sportmap.cz přímo spolupracuje s řadou národních sportovních svazů, dále součinnost se svazy rozvíjí a má potenciál dalšího rozvoje.

Publikováno
V rubrikách Aktuality