NSA zveřejnila Výzvu Provoz a údržba 2022 + dodatek č.1

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila „Výzvu Provoz a údržba 2022“ https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/

Zahájení příjmu žádostí: 1. 8. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2022 do 12:00 hod.

Dále pak po zveřejnění „Výzvy“, NSA doplnila na svých stránkách Dodatek č. 1 k Výzvě Provoz a údržba 2022. https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/

Doporučuji zájemcům, kteří splňují kritéria pro žádost této výzvy, aby si nejdříve řádně prostudovali podmínky této dotace na shora uvedených odkazech nebo přímo na stránkách NSA.

Publikováno
V rubrikách Aktuality