Poradna ČUS: Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. ledna 2023!

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023.

 

Datovou schránku lze samozřejmě zřídit i dobrovolně na základě žádosti a nečekat, až na její automatické zřízení ze strany Ministerstva vnitra. Podat žádost o zřízení datové schránky je oprávněn statutární orgán právnické osoby. Učinit tak může buď osobně na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT, případně písemně přímo na Ministerstvu vnitra prostřednictvím předepsaného elektronického formuláře (elektronický formulář – Software602 Form Filler) nebo pdf formuláře pro ruční vyplnění. Formulář musí být opatřen ověřeným podpisem statutárního zástupce a následně doručen na adresu ministerstvu vnitra, nebo (v případě elektronického formuláře) opatřen uznávaným elektronickým podpisem a doručen na adresu posta@mvcr.cz.

Pokračování …