Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Nepodceňte pojištění odpovědnosti.
ČUS připravila pro členské SK/TJ rámcovou pojistnou smlouvu

Nová  legislativa  zasáhla  i  oblast  sportu  a  přibývá  obav  z možných  důsledků špatných  rozhodnutí,  nečekaných  událostí  či  nehod  v rámci  činnosti  klubu. Odpovědnost se však nesmí změnit ve strach a paralyzovat aktivitu klubu nebo předat řízení klubů neodpovědným.

Česká  unie  sportu  proto  po  ročním  vyjednávání  připravila  pro  své  členy rámcovou  pojistnou  smlouvu  pro  pojištění  majetku  a  odpovědnosti  za  újmu sportovních klubů  a tělovýchovných jednot  (lze se pojistit i odděleně  –  pouze odpovědnost nebo pouze majetek).

Smlouva  je formou  hromadného pojištění, která zásadně zvyšuje dostupnost i pro menší sportovní organizace. K pojištění se  musí  zájemce  přihlásit  a  hradit  předepsané  pojistné.  Pomůžeme  i s ukončením stávajících pojistných smluv.

Každý  sportovní klub,  tělovýchovná jednota, odpovídá za škody způsobené při své činnosti třetím  osobám.  Částky  za  poškození  cizích  věcí,  či  poškození  zdraví,  výrazně  vzrostly  a přísněji se hodnotí i jejich zavinění. Vznik škod nelze i při maximální prevenci nikdy vyloučit
a náhrady škody mohou mnohdy dosahovat vysokých částek.

Pojištění odpovědnosti za újmu

již za 4.095 Kč za rok. 

Z pohledu  sportovního spolku  je  pojištění  odpovědnosti  důležitější  než úrazové pojištění členů  nebo  trenérů.  Úhrada  škody  vyplývající  ze  sportovní  činnosti  spolku  může  být vymáhána  přímo  na  spolku. Jan Boháč, generální sekretář ČUS, který přípravu smlouvy inicioval, uvádí příklad: „Řidič automobilu, kterému míč poškodil auto, bude žalovat klub za poškození svého majetku a ne střelce samotného. Stejně tak divák, který byl zraněn pukem při hokejovém utkání, bude škodu vymáhat na SK/TJ pořádajícím soutěž. Doporučuji všem SK a TJ, aby si pojištění odpovědnosti sjednaly  a  využily současných výhodných podmínek. Majetek snad má každý pojištěn, ale může se podívat, zda v rámci nové smlouvy nebude mít lepší podmínky a nižší cenu. Dle svého rozhodnutí může přejít pod naší pojistku.

“Pokud jste předsedou SK nebo TJ a chcete ochránit sebe, svoje okolí a majetek klubu, je výhodou mít sjednané  pojištěni odpovědnosti za újmy, které klub svou činnosti způsobí třetí osobě.  Mnoho  vlastníků  sportovních  zařízení  má  k  pojištění  nemovitosti  přidružené pojištění odpovědnosti,  které  se  však nevztahuje  na  samotnou  sportovní  činnost. Kombinace  pojistek  může  být  různá.  Česká  unie  sportu dlouhodobě  spolupracuje  s pojišťovnou  Kooperativa  a  pojišťovací  makléřskou  společností  RENOMIA.  Rámcová smlouva,  připravená  pro  členské  subjekty  ČUS, garantuje  výhodné  podmínky  pojištění majetku a odpovědnosti za činnost klubu. Makléř poskytuje specializovaný tým manažerů, který zodpoví dotazy, pomůže s přihláškou k pojištění, příp. ukončení stávajících pojistných smluv  a bude asistovat při likvidaci škodných událostí. SK/TJ tak má k dispozici důležitou odbornou  asistenci.  V případě,  že  vám  současný  stav  vašich  pojistek  nevyhovuje,  je neúplný, zvažujete změnu, jsou následující kontakty právě pro vás.

Pojištění odpovědnosti za újmu již za 4.095 Kč za rok. 

Tým RENOMIA Sport:
Ing. Edita Pažoutová
Mob. +420 606 758 267
edita.pazoutova@renomia.cz

Ing. Radomír Michniak
Mob. +420 731 129 403,
radomir.michniak@renomia.cz

Barbora Kreisingerová
Mob. +420 725 491 057,
barbora.kreisingerova@renomiabenefit.cz

Na co se pojištění odpovědnosti za újmu vzniklé třetí osobě vztahuje:
 Škody na zdraví
 Škody na majetku
 Následné finanční škody
 Náklady právního zastoupení v souvislosti s uplatněním nárokem na úhradu škody
 Nemajetkovou újmu

Příklady škod z pojištění odpovědnosti:
 V zimních měsících spadne na zaparkované auto kus ledu ze střechy objektu  Při sportovní činnosti se na sportovce převrhne branka a způsobí zranění
Dle velikosti SK/TJ můžete vybírat ze třech variant odpovědnostního limitu. (1 mil. Kč, 5 mil. Kč a 10 mil. Kč).
Pojištění  odpovědnosti  za  újmu,  podle  velikosti  sportovního  klubu  a  výši  limitu sjednaného  pojistného  plnění,  začíná  na  4.095  Kč  za rok.  Jsme  si  vědomi,  že  pro nejmenší  sportovní  subjekty je i tato částka vysoká, nicméně jiné podmínky se nám ani prostřednictvím  silného makléře  vyjednat  nepodařilo.  Pokud  se  Vám  podaří  sjednat pojištění výhodnější, rádi se necháme od Vás informovat.